Total Tayangan Halaman

Kamis, 10 November 2011

Pengertian Syair Beserta Contohnya-

  Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia, dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah Syair berasal dari bahasa arab yaitu Syi'ir atau Syu'ur yang berarti "perasaan yang menyadari", kemudian kata Syu'ur berkembang menjadi Syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum.
Dalam perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya, antara lain:
Syair Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidang Fakir.

Ciri-ciri syair antara lain :
1.  Setiap bait terdiri dari empat baris.
2.  Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata.
3.  Bersajak a-a-a-a.
4.  Semua baris adalah isi.
5.  Bahasanya biasanya kiasan.


Menurut isinya, syair dapat dibagi menjadi lima golongan, sebagai berikut :

A.  Syair Panji
Syair Panji menceritakan tentang keaadaan yang terjadi dalam istana dan keadaan orang-orang yang berasal dari isana. 
Contoh syair panji adalah Syair Ken Tambuhan yang menceritakan tentang seorang putri bernama Ken Tambuhan yang dijadikan persembahan kepada Sang Ratu Kauripan..


B.  Syair Romantis
Syair Romantis berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita alipur laram hikayat, maupun cerita rakyat. 
Contoh syair romantis yakni Syair Bidasari yang menceritakan tentang seorang putri raja yang telah dibuang ibunya. Setelah beberapa lama ia dicari Putra Bangsawan (saudaranya) untuk bertemu dengan ibunya, Pertemuan pun terjadi dan akhirnya Bidasari memaafkan ibunya, yang telah membuang dirinya.

C.  Syair Kiasan
Syair Kiasan berisi tentang percintaan ikan, burung, bunga atau buah-buahan. Percintaan tersebut merupakan kiasan atau sindiran terhadap peristiwa tertentu.
 Contoh syair kiasan adalah Syair Burung Pungguk yang isinya menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat, atau seperti perumpamaan "seperti pungguk merindukan bulan"

D.  Syair Sejarah
Syair Sejarah adalah syair yang berdasarkan peristiwa sejarah. Sebagian besar syair sejarah berisi tentang peperangan.
 Contoh syair sejarah adalah Syair Perang Mangkasar (dahulu bernama Syair Sipelman), berisi tentang perang antara orang-orang Makassar dengan Belanda.

E.  Syair Agama
Syair Agama merupakan syair terpenting. Syair agama dibagi menjadi empat yaitu: (a) syair sufi, (b) syair tentang ajaran Islam, (c) syair riwayatcerita nabi, dan (d) syair nasihat.

Perlu kita ketahui, setiap syair pasti mengandung pesan tertentu. Pesan tersebut dapat kita simpulkan setelah memahami isi sebuah syair.
Contoh syair agama : Syair Perahu, Syair Dagang (banyak yg bilang karangan Hamzah Fansuri, tapi para ahli membantahnya), Syair Kiamat, Bahr An-Nisa, Syair Takbir Mimpi, Syair Raksi


Contoh Syair sebagai berikut:

Syair Burung Pungguk

Bulan purnama cahana terang ,
bintang seperti indah di karang ,
rawanya pungguk bukan sembarang , 
berahikah bulan di tanah seberang ,
                    gemerlapan cahaya bintang kertika
                    beratur majelis bagai dijangka ,
                    sekaliannya bintang terbit belaka , 
                    pungguk melihat kalbunya duka ,
tengah malam pungguk terjaga
melihat bintang puyuh laga
bintang belantik beratur tiga 
cahanya terang tidak terhingga ,
                    rawanya pungguk tiada terperi
                    melihat bintang pari-pari
                    bulan purnama cahaya berseri
                    haram tak boleh pungguk menghampiri
hari malam bulan nan terang 
paksi berbunyi suara jarang
merak berbunyi segenap jurang
cengkering bersyair mengatur sarang.
Sekian dari saya tentang Pengertian Syair Beserta Contohnya, jika ada kekurangan mohon dimaklumi karena yang menulis post ini juga masih sekolah, tepatnya SMP. Terima kasih anda sudah membaca artikel tentang Pengertian Syair Beserta Contohnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar